โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนัชกร ดวงแสงเหล็ก ม.6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสีน้ำ

ออกแบบโดย dsite.in.th