รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นายกิตติศักดิ์ ก้านภูเขียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผลการคัดเลือกลำดับที่ 2 ได้รับการเสนอพิจารณาเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น

ออกแบบโดย dsite.in.th