รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน นายเอกดำรงค์ ถวิลรักษ์ ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้ารับการพิจารณาในระดับประเทศ🥇

ออกแบบโดย dsite.in.th