รางวัลถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง🏅🏅 และทุนการศึกษา 1500 บาท

ออกแบบโดย dsite.in.th