รางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ชมรมครอสเวิร์ดเกมส์ กีฬาต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าพิจารณาในระดับประเทศ 🥇

ออกแบบโดย dsite.in.th