นางสาวพิมลฉัตร พงศ์จันทร์เพ็ญ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ เด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ออกแบบโดย dsite.in.th