นางสาวพิชชาพร รัตนรุ่งโรจน์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1

ออกแบบโดย dsite.in.th